Văn mẫu lớp 12

Tuyển chọn những bài văn mẫu lớp 12 của học sinh tham gia cuộc thi Viết văn học trò hay nhất, ban biên tập liên tục chia sẻ nhiều bài viết văn mẫu 12 của các bạn học sinh giỏi Văn trên toàn quốc để độc giả tiện theo dõi.

Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ lớp 12

Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ lớp 12

Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ là sự hệ thống hóa những kiến thức cơ bản đã học từ lớp 10 đến lớp 12 về lịch sử, đặc điểm loại hình của tiếng Việt và các phong cách ngôn ngữ. Qua bài học này, chúng ta sẽ có một …

Read More »

Soạn bài Tổng kết phần tiếng việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ lớp 12 hay đầy đủ

Soạn bài Tổng kết phần tiếng việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ lớp 12 hay đầy đủ

Tổng kết phần tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ là bài tổng kết, ôn tập giúp chúng ta khái quát và hệ thống hóa kiến thức phần tiếng Việt phần giao tiếp bằng ngôn ngữ. Qua bài tổng kết này, chúng ta cần nắm vững các khái niệm về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, các …

Read More »

Soạn bài Phát biểu tự do lớp 12

Soạn bài Phát biểu tự do lớp 12

Mỗi người chúng ta sinh ra trên thế giới này đều được mang trên mình những quyền mà không ai có thể xâm phạm như tự do, được hưởng hạnh phúc, được mưu cầu hạnh phúc…trong đó chúng ta cũng được tự do ngôn luận, được phát biểu tự do. Tuy nhiên để sự tự do ấy không đi quá …

Read More »