Tag Archives: phân tích

Phân tích văn bản Thuế máu

Phân tích văn bản Thuế máu

Phân tích văn bản Thuế máu Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy phân tích văn bản Thuế máu để thấy được bản chất thật sự của chính quyền thực dân, nỗi khổ cực của nhân dân Mở bài Phân tích văn bản Thuế máu Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc là tác phẩm tố …

Read More »

Phân tích bài Luận về phép học

Phân tích bài Luận về phép học

Phân tích bài Luận về phép học Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy Phân tích bài Luận về phép học của Nguyễn thiếp Mở bài Phân tích bài Luận về phép học Đối với mỗi con người chúng ta việc học vô cùng quan trọng. Học giúp chúng ta tiếp thu thêm kiến thức và tương lai trở nên …

Read More »

Phân tích bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn

Phân tích bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn

Phân tích bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn Hướng dẫn Đề bài: Anh chị hãy phân tích bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn để thấy được sức sống mãnh liệt và lòng yêu nước sâu sắc Mở bài Phân tích bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn Tác phẩm Nam quốc sơn hà, bình ngô …

Read More »