Tag Archives: lí tưởng

Cảm nhận về nhân vật ông giáo trong truyện ngắn Lão hạc

Cảm nhận về nhân vật ông giáo trong truyện ngắn Lão hạc

Cảm nhận về nhân vật ông giáo trong truyện ngắn Lão hạc Bài làm Truyện ngắn “lão Hạc” là một trong những thành công của Nam Cao trong việc xây dựng những hình tượng người nông dân Việt Nam sống dưới ách thống trị nặng nề trong xã hội thực dân nửa phong kiến, những con người phải sống trong …

Read More »

MS379 – So sánh hình ảnh người lính trong hai bài thơ: Đồng chí của Chính Hữu và Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật

MS379 – So sánh hình ảnh người lính trong hai bài thơ: Đồng chí của Chính Hữu và Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật

MS379 – So sánh hình ảnh người lính trong hai bài thơ: Đồng chí của Chính Hữu và Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật Bài làm Thơ ca bắt nguồn từ cuộc sống. Và có lẽ vì thế nên mỗi bài thơ đều mang đến sự đồng điệu giữa cảm xúc của người đọc, …

Read More »

MS348 – Suy nghĩ về câu nói Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương

MS348 – Suy nghĩ về câu nói Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương

MS348 – Suy nghĩ về câu nói Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi không có tình thương Bài làm Nhà thơ Tố Hữu đã từng nói “ Người với người sống để yêu nhau”. Bạn hãy tưởng tượng trái đất này sẽ như thế nào nều không có tình yêu thương của nhân loại? Lúc …

Read More »

MS335 – Nghị luận về lòng dũng cảm

MS335 – Nghị luận về lòng dũng cảm

MS335 – Nghị luận về lòng dũng cảm Bài làm Mỗi ai trong chúng ta đều có những ước mơ, lí tưởng sống khác nhau. Dù khác nhau nhưng chúng đều có những nét đẹp khó có từ nào có thể diễn tả nổi. Ước mơ, lí tưởng sống là đẹp như thế nhưng con đường đi đến ước mơ, …

Read More »