Tag Archives: Đoàn thuyền đánh cá

MS293 – Mỗi tác phẩm phải là một phát minh về hình thức và một khám phá về nội dung

MS293 – Mỗi tác phẩm phải là một phát minh về hình thức và một khám phá về nội dung

Đề bài: Leonit Leonop đã từng nói rằng: “Mỗi tác phẩm phải là một phát minh về hình thức và một khám phá về nội dung.” Anh (chị) hãy bàn luận về ý kiến trên. Bài làm Thời gian không đi một mình, nó đi cùng với sự lãng quên. Nhưng thời gian cũng chính là thứ nước rửa ảnh …

Read More »

Phân tích bài thơ đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận – Văn mẫu lớp 9 tuyển chọn

Huy Cận là gương mặt nhà thơ tiêu biểu của phong trào thơ Mới ở Việt Nam. Đoàn thuyền đánh cá là bài thơ đặc sắc thể hiện được tài năng và tấm lòng của người thi sĩ trước sự hứng khởi của cuộc sống lao động mới. Em hãy phân tích bài thơ đoàn thuyền đánh cá của Huy …

Read More »